fbpx

Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z serwisu internetowego www.projektegoistka.pl

Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Monika Klekotko Marketing z siedzibą w Warszawie (01-249) przy ul. Gizów 3 m 70, NIP: 5222928969, REGON: 142455590.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z dochowaniem najwyższej staranności.
 3. Dane osobowe w serwisie internetowym projektegoistka.pl (dalej jako „Serwis”) gromadzone są w celu:
 • korzystania z formularza kontaktowego dostępnego w serwisie;
 • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie na otrzymanie newslettera;
 • w celu realizacji umów w zakresie sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie Internetowym (dalej jako „Sklep”);
 • w celu realizacji umów na udział w warsztatach organizowanych przez Administratora (dalej jako „Warsztaty”);
 • w celu analitycznym i statystycznym.
 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:
 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych
 • przenoszenia danych
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych
 2. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu umowy (np. sprzedaży produktów w Sklepie bądź na udział w organizowanych przez Administratora warsztatach) lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 3. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym wyłącznie na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 4. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów z Administratorem, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji postanowień tychże umów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne bądź księgowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 5. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Wdrożyliśmy szereg zabezpieczeń, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych, m.in. stosujemy bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione.

Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z Plików cookies.
 2. Pliki cookies to niewielkie informacje (pliki) tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku), identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia danej operacji. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies zawierają nazwę odwiedzanego serwisu internetowego, czas przechowywania oraz losowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie z serwisem internetowym.
 3. Serwis korzysta z Plików cookies w celu dostosowania się do potrzeb użytkowników, optymalizacji korzystania z Serwisu oraz w celach statystycznych.
 4. Serwis wykorzystuje Pliki cookies sesyjne (tymczasowe), które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia serwisu internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej, a także Pliki cookies stałe (trwałe), które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku lub do ich usunięcia przez użytkownika.
 5. Korzystając z Serwisu, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki.